ЗДРАВКО КИСЬОВ – „ОТВЪДНО ВРЕМЕ”

Поетът Здравко Кисьов е завидно осъществен, книгите му очертават истинско литературно дело. Беше търсач в поезията, много от находките му в нея днес биха предизвикали екстаз и суматоха. Куражът му да се отдръпне от разпространената стихотворна традиция потвърждава инстинкта му за движение.
Беше извън конюнктурата в България, но това не беше лош късмет, а избор. Сега, когато повече от година го няма, зад писаното му слово чувам да звучи слабият му изразителен глас, който не позволява на стиха да се разпилее или да се вкамени.

Калин Донков

Тези стихотворения никога досега не влизат в книга на Здравко Кисьов, но са грижливо съхранени от него в личния му архив, повечето напечатани на пишещата му машина и подредени в картонени папки, други (явно най-последните) - останали в ръкопис в негови малки бележници с разкривен от паркинсоновата болест почерк, изписани с молив или химикал… (…)
„Времето” е една от главните теми в цялата поезия на моя баща, тя присъства още в ранните му стихове, а последната му книга с избрани стихотворения (излязла през 2007 г. по повод 70-годишния му юбилей) той озаглави „Обратно време”…
Ето защо сега (по повод 80-годишнината от неговото рождение) аз именувах тази книга с неговите последни стихотворения „Отвъдно време” (по едноименното му стихотворение) - не само защото усещането за време, за едно драматично и „последно” време на поета присъства осезателно в тези стихове, но и защото - по волята на Провидението - тази книга
се появява в нашия свят и линейното ни време, когато нейният автор вече е в едно друго време, отвъдното време на вечността… И днес от своето Отвъдно време поетът продължава да ни говори чрез Словото, съпротивлявайки се на забравата чрез думи, окрилени от Духа…
И за да потвърди, че „Поезията не умира - тя само се ражда”…

Роман Кисьов
(из предговора към книгата)


Здравко Кисьов, „Отвъдно време”, последни стихотворения, (изд. „Ерго”, София, 2017), 128 стр. Съставителство, предговор, картини и оформление: Роман Кисьов, ISBN 978-954-8689-95-3