МЪЛНИЯ…

Сирус Нозари

превод: Георги Ангелов

***
Мълния.
В обятията на водата
изгоряхме.

***
В мъглата изчезна,
преди да разбереш
кой е.

***
За радост -
имам теб.

За тъга -
света.