РОЛЯТА НА ПЕТЛЕШКОВ НА СЪБРАНИЕТО В ОБОРИЩЕ

Екатерина Дамянова

„Моите оборищки депутати са ангели. Най-честните, най-идеалните личности измежду народа, единствените възнаграждения на които бяха грозните бесилки и заптийският камшик. Подобни депутати българският народ няма да види вече, докато свят пребъде”.
Захари Стоянов

Въпреки, че за Петлешков е писано много и от много автори, но за мен неговият исторически образ си остава все още недостатъчно осветлен. Тук ще се спра на един откъс от неговия живот - участието му на събранието в Оборище.

В началото на април 1876г. се получава писмо от Бенковски да се изпрати от Брацигово делегат на събранието в Оборище. На 10 април се събира Местният революционен комитет, който избира за делегат Данаил Юруков. Той не дочаква пълномощното и се отправя към Панагюрище, но е върнат от Бенковски с думите:

„Аз искам от Брацигово да дойде човек, на който главата да пращи от акъл, а такъв човек за мен е В. Петлешков”. Изпраща двама пратеници, които забират Петлешков и го отвеждат на събранието в Оборище.

Великото народно събрание в Оборище заседава на 14 април 1876 г. Представители от 54 селища на Четвърти революционен окръг се събират да дадат отчет за извършената подготовка и да определят датата на въстанието. Васил Петлешков пристига, когато събранието е открито и се водят остри спорове за даване пълномощия на апостолите да вдигат въстанието, да назначават войводите, да издават разпоредби в хода на въстанието.

На Петлешков се пада да изиграе историческата роля.

В най-критичният момент, когато Бенковски приканва присъстващите с вдигнат нож да се присъединят към мнението на апостолите, Васил Петлешков пръв гласува и подписва пълномощията.

Димитър Страшимиров в своята книга „История на Априлското въстание” пише: „След това със своето пламенно слово и блага личност, склонява неприятелите към помирение”.

На събранието в Оборище Петлешков е избран в десетчленната военна комисия, която заминава за Панагюрище и под ръководството на апостолите в продължение на три дни от 15 до 17 април, изработва Устав и Програма на въстанието, подготвя Възвание към българския народ.

По думите на Захари Стоянов Комисията се оглавява от Васил Петлешков. За факта, че той е начело на Комисията, може да съдим и от изработения протокол, подписан от него. В тефтера на Бенковски, намерен след убийството му, на първо място в протокола е записано името на Петлешков.

Историкът Димитър Страшимиров, пишейки за „Синята английска книга”, също поставя начело Петлешков.

Комисията изготвя и Възвание към българския народ подписано с името „Василю” - малкото име на Васил Петлешков. Фактът, че Възванието към българския народ, изготвено от Комисията е подписано от него, говори също за онова голямо доверие оказано му лично от Бенковски и делегатите на Оборище.

На 20 април Петлешков е още в Панагюрище, когато тук пристига „Кървавото писмо” от Копривщица. След като подписва приготвените възвания, с няколко от тях в ръка, през нощта препуска към Брацигово.