Добри Христов

Добри Христов (Добри Христов Иванов), изтъкнат български композитор и теоретик, е роден на 14 декември 1875 г. във Варна в семейството на бедния кожухар Христо Иванов от Казанлък. На издръжката на Варненската община учи три години в Пражката консерватория - в класа на Антонин Дворжак. Професор в Музикалната академия в София. Член на БАН (1929). Създава църковна музика, над 250 училищни хорови и солови песни. Композиции: „Тържествена увертюра „Ивайло” - за откриването на Народния театър (1906), „Тутраканска епопея” (1917), „Литургия на св. Йоан Златоуст” (1925) и др. Теоретични трудове: „Ритмични основи на нашата народна музика” (1911), „Обща теория на музиката” (1924), „Технически строеж на българската народна музика” (1928) и др. Творчеството му е поставено на национална и православна основа. Умира на 65 години в София на 23 януари 1941 г.


Публикации:


Публицистика:

МОЯТ ЖИВОТОПИС/ брой 92 февруари 2017