ШОВИНИЗМЪТ

Михаил Маджаров

Той не е свойствен на нашия народ; бих казал дори, че е съвсем чужд за него, но както другаде, тъй и у нас се срещат хора, които го смесват с патриотизма.

Макар те и да имат, обаче същия източник, но шовинизмът е едно извращение на хубавите родолюбиви чувства, които трябва да никнат и се развиват във всяко благородно сърце.

Шовинизмът е едно патологическо явление-опиум, който тика народите към крайности и безумия. Едно общество обладано от шовинизъм, е готово да се скара с цял свят.

Аз бих уподобил патриотизма на захарта, а шовинизма на спирта, който е нова ферментация на същите вещества. Патриотизмът ни учи да поставяме отечествените интереси по-високо от частните и да ги защитаваме с всичките си сили, а шовинизмът ни учи да презираме другите народи, да отричаме правата и качествата им и да ги правим роби на чужда власт.

Има случаи, когато шовинизмът е по-опасен от индиферентизма на тъй наречените безотечественици. Както опиването дава само минутно възбуждение, а после отслабва целия организъм и превръща здравия човек в един апатичен субект, тъй и шовинизмът помрачава ума и след това убива и самия патриотизъм.

Пазете се прочее от шовинизма и насърчавайте само благородния патриотизъм.


сп. „Илюстрация светлина”, юбилеен брой, 1918 г.