НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ

Кметство Врабево и НЧ «Христо Ботев» с подкрепата на община Троян, Съюза на българските писатели, Фондация  «Българска памет» и издателство  «Световит» обявяват

Втори национален конкурс за разказ, посветен на създаването на драматичен женски образ.

В конкурса могат да участват с по един разказ български граждани, навършили 18 години, като потвърдят авторството си с трите имена, годината на раждане и личния си имейл или телефон за връзка.

Разказите не трябва да надвишават обема на пет стандартни страници, писани на шрифт Times New Roman, размер 14, и да не са публикувани до момента на приключването на конкурса.

Творбите се изпращат на имейл konkurs.albena@abv.bg или на адрес София-1574, ж.к. Слатина, бл. 8 Б, изд. «Световит» до 20 юни 2017 година.

Наградите ще бъдат присъдени от жури в състав Никола Инджов, Владо Даверов и проф. Аксиния Джурова.

Изд. «Световит» ще издаде сборник с отличени от  същия конкурс разкази, подбрани от същото жури.

Наградите ще бъдат обявени до 31 юли 2017 г. и връчени в Културния дом на Врабево.

Телефон  за допълнителна информация -  0884339516 (Павел Боржуков, координатор за конкурса).