Василий Смирнов

Василий Андреевич Смирнов е руски публицист и учен. Доцент, кандидат на философските науки, старши преподавател катедра по теория, история и философия на културата в Новгородския държавен университет. Чете курсове по базова културология, култура на всекидневието, история на световната и руска култура. Научните му интереси включват: идеологията като съвременен културен феномен на съвременното руско общество; постсъветските трансформации в Русия; култура на съвременното общество, новгородската култура до 15 век. През 2016 г. става лауреат на Съюза на писателите на Русия в раздела за «публицистика» за поредица от статии за политическата и икономическа ситуация в Русия. Публикува материали в редица руски информационни ресурси: rospisatel.ru, zanauku.ru, allbel.org и др.


Публикации:


Публицистика:

ПАТРИОТИЗМЪТ В ИДЕОЛОГИЯТА ЗА КОНСОЛИДАЦИЯ НА РУСКОТО ОБЩЕСТВО / брой 92 февруари 2017