Хараламби Христов

Хараламби Христов (псевдоним - Георги Аркатов) е български писател, критик, журналист, общественик, редактор на сп. „Съвременна мисъл”. Автор на „Бащи и деца. Съвременна драма в четири действия”, издателство „Обществена мисъл”, 1930. Пише много статии за съвременната българска литература. Член на Дружеството на столичните журналисти. Социалдемократ по убеждения. Умира на 15.06.1935 г. в София.


Публикации:


За Хараламби Христов:

ХАРАЛАМБИ ХРИСТОВ/ автор: Григор Чешмеджиев/ брой 92 февруари 2017