ЛЮБОВ

Мария Душка

превод от полски: Ваня Ангелова

не те видях
много дни

сега стоиш
пред мен
като море

стоя пред теб
невъоръжена