Мария Душка

Мария Душка (Maria Duszka) живее в Шеразд, Полша. Поетеса, журналистка, библиотекарка и културен деец. Автор на седем стихосбирки: „Поезия на случайностите”, „Напълно щастлива марионетка”, „Може и да ми се присъниш”, „Неописуемост”, „Кора”, „И само да помисля, че те има” и „Галерия на световете”. Основател е на действащия от 2002 г. литературен кръг „Анима”. Член е на Съюза на полските писатели (Познански филиал).


Публикации:


Поезия:

ЛЮБОВ/ превод от полски: Ваня Ангелова/ брой 92 февруари 2017