„ПОД РАЗВЕТИЯ ЩАНДАРТ” ОТ ПОЛКОВНИК Н. ПОДГОРОВ

Никола Агънски

„Под разветия щандарт” от полковник Никола Г. Подгоров, София, 1935, издание на автора

Последната страница на книгата се прочита, последната корица се притваря, но зад прихлупените клепачи още се нижат филмово картини от величавите подвизи на 5-и конен полк и на цялото българско войнство: денонощни походи, грохнали от умора коне и конници, кървави атаки, осеяни с конски и човешки трупове полесражения, после денонощни походи, продължителни дъждове, стихийни бури, изморени до костите хора и животни, буйни реки, излезли от коритата си, които се преплуват без брод, но отнасят с мътните си води към морето хора, коне, пушки, патрони, кухни, баки; върволици от воини, зацапани с речна тиня до космите на главата пълзят към високите горди върхове на недостъпните македонски планини; мнозина се откачат от козите пътеки и изпадат в бездънни пропасти и стръмни урви; обходи, обхвати, атаки, контраатаки, рани, кърви, смърт.

Пак денонощни походи, гъсти мъгли, снежни бури, кървав сняг, прошарен с черните петна на убитите, обходи, обхвати, атаки, контраатаки. Това е пътят на войната в Македония; това е пътят на войната в Добруджанската шир и в равнината на Румъния; това е пътят на войната и към тракийското крайбрежие на тихото Бяло море.

На един дъх, за една нощ читателят, който в сън лети с крилатия 5-и конен полк и преживява кошмарно цялата му бойна история.

Полковникът Н. Подгоров по един съвършено нов, негов собствен начин дава широко достъпно историята на една бойна част и то като личен участник, пряк наблюдател и преживял тази история, а не като фантазьор.

Този нов военен писател-историк сигурно след упорит труд е достигнал едно съвършенство и красота във формата на израза, на което биха завидели и по-стари писатели.

Картинността на фразата веднага буди в съзнанието действителни и живи представи за описаните хора, събития и пейзажи.

Като се изключат тенденциозните дидактични фрази и изрази, подхвърлени тук-там в няколкото резонерски страници, книгата с право ще заеме едно от първите места в нашата нова военна литература.

Жени и младежи, които искат да узнаят какво са били и какво са сторили и преживели техните бащи, братя и съпрузи през време на войната трябва да прочетат „Под разветия щандарт”.

Участниците във войните, ако желаят още един път да пребленуват кошмарните дни на ужас и мъки, които са преживели, трябва да проследят стъпките на 5-и конен полк по книгата на полковник Подгоров.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 7, 6 март 1935 г.