Никола Подгоров

Генерал-майор Никола Георгиев Подгоров (Унтерберг), български военен деец и писател, е роден в София през 1887 г. Произхожда от видните самоковски фамилии - Унтерберг-Подгорови, Йовевич, Хаджихристови и Чорбаджикостови. Негов дядо е първият лекар с европейска диплома в Самоков д-р Антон Унтерберг от Лемберг, Галиция (дн. Лвов, Украйна), основал в средата на XIX в. фабрика за стъкло в града. Баща му е Георги Антонов Унтерберг (1851-1932), български общественик; дългогодишен директор на БДЖ, родом от Самоков. Майка му е дъщеря на Христо Йовевич Фоника. Завършва Военното училище (1908). Произведен е в чин генерал-майор през 1936 г., достига длъжност инспектор на конницата. Участва във войните в конните подразделения на българската армия. Заема длъжностите адютант на конна дивизия, командир на конен полк и на конна бригада, началник-щаб на Кавалерийската инспекция, началник на Кавалерийската школа. Дарител на Самоковския исторически музей от 1940 до 1957 г. Автор на книгите „Под разветия щандарт” (1935), „Ловни разкази” (1940), „Кавалерийски разкази” (1940) и др. Умира през 1983 г.


Публикации:


Критика за Никола Подгоров:

„ПОД РАЗВЕТИЯ ЩАНДАРТ” ОТ ПОЛКОВНИК Н. ПОДГОРОВ/ автор: Никола Агънски/ брой 92 февруари 2017