Павел Анастасов

Павел Стоянов Анастасов е български писател. Сътрудничи на в. „Литературен час”, в. „Щурец” и др. Член на дружеството на българските публицисти. Пише рецензии, пътеписи, стихотворения в проза, фейлетони, статии по обществени и културни въпроси. Съчинения: „Решения на Върховната сметна палата по общинско и училищно сметководство” (1926), „Най-приятните ми часове. Светът пречупен през призмата на моето съзнание и сърце. Литературна критика, пътни бележки, обществени и културни въпроси, фейлетони и стихотворения в проза” (с предговор от Михаил Арнаудов, 1937), „Третият звънец удари… Пътни бележки и фейлетони” (1938), „В царството на иронията. Фейлетони на политически и обществени теми” (1939), „Отражение на френския дух и култура у нас” (1939), „Крепост на българския дух. Разходка до Рилската света обител в златна есен” (1939), „Нашата съвременност. Разкази и фейлетони” (1940) и др.


Публикации:


Критика:

„ЛЮБОВ И СЪДБА”. СТИХОВЕ ОТ ХРИСТИНА СТОЯНОВА/ брой 92 февруари 2017