БОРЕЦ СРЕЩУ… ХОЛЕРА

Светослав Камбуров-Фурен

Да, да! Тъкмо срещу нея!
Един професор, д-р по химия, писател и oбщественик - в борба срещу холерата!
Какво чудно в това ?
Но то е факт - и, - ето го.
Нашето познанство с д-р Aсен Златаров датира от едно най-тъжно и най-катастрофално за страната ни време.
Беше 1913 г. Грозно време. Бунтове. Погроми. Епидемии.
Тогава върлуваше на фронта и във вътрешността - страшната холера.
Веднага в София, под уредбата на покойния д-р Кръстев, бе организирана една специална гражданска команда за борба срещу бедата.
Като негов най-близък помощник - мълчаливо, но енергично, се движеше постоянно един млад - с меко лице и някаква студентска фуражка интелигент (струва ми се, че бе червена!).
И досега все още ми се мярка тази кръгла и симпатична физиономия - с вид на вечен студент в живота.
От писателите други не помня.
Веднага ний бяхме разбити в отряди от по десетина души - с по един началник на група - и поехме веднага ревизорската си длъжност.
За пръв път имах пълна и безпрепятствена възможност да надзърна в жилища, където от никъде не прониква лъч светлина, където хора и дрипи са се слели в една страшна и нетърпима воня, - бордеи, откъдето изплашени подават глави чорлави женски създания, сплашени като мишки деца или приковани като прокажени за одрите си старци.
(А от друга страна - има хора, които тънат в богатство и разкош!)
За всичко това - (гнездата на нечистотиите) - ний, началниците на групи, - правехме своите доклади - писмено или устно - пред д-р Кръстев.
Така - работихме за пълния разгром на България и, тъй или иначе - холерата не взе лоши размери в столицата.
Така аз помня д-р Асен Златаров - като енергичен борец срещу holera asiatica, превърнал се отпосле в отявлен борец срещу holera nostra. Защото - какво друго е oбщественaта дейност нa Aсен Златаров, ако не една вeчна борба срещу специфичната душевна холера в нашия обществен, политически и въобще духовен живот?

——————————

в. „Литературен глас”, г. 4, бр. 145, 4.03.1932 г.