ПРЕМИЕРА НА „ДУХ НАД ВОДИТЕ” ОТ НАДЯ ПОПОВА

На 19 януари (четвъртък) 2017 г. от 18.00 ч. в Народно читалище „Пенчо Славейков” (бул. „Черни връх” 35) в София в традиционните „Вечери на кръста” се състоя премиера на новата книга на Надя Попова „Дух над водите” - сборник есета, публицистични статии, отзиви и мнения. Вечерта беше открита от Виктория Катранова, която предостави думата на Благовеста Касабова. В своя критически анализ Б. Касабова направи прецизен обзор на публикуваните в „Дух над водите” текстове - този своеобразен летопис на сърцето, поднесен с характерния за изтъкнатата наша поетеса и преводач от руски език Надя Попова одухотворен и многопластов жест. Житейски събития, срещи, вълнения по невесели и празнични поводи, отзвуци на талантливи книги… - белязани с благородството на ясната и непоколебима гражданска позиция на авторката, съставят калейдоскопа от светлини и сенки на нашето неравно битие. Книгата е пристрастен, неукрасен, но оптимистичен портрет на нашия ден, на затъващото в сумраците на апатията българското време, над чиито води отново се носи духът на Словото, за да върне надеждата при нейните корени - в земята, която толкова ни обича и на която синовната ни обич е вечен длъжник.