ОЛЕГ ПЛАТОНОВ – „БОГ Е В ИСТИНАТА!”

В тайната и явна борба на Запада срещу Русия се заключава главното противоречие на нашата епоха. Срещу нашето Отечество, срещу Велика Русия се опълчиха всички сили на световното зло, всички външни и вътрешни врагове, за които нашата страна е последното препятствие на пътя на световното господство на Запада. В битката за Русия участват всички руски патриоти, всички граждани на Русия, осъзнаващи се като нейна част, а нейните духовни ценности - като свои ценности.


Олег Платонов. „Бог в правде! Время разрушать мифы”. Книжный мир, 2015