КИТАЙСКИ АФОРИЗМИ

*
Ако няма вятър от изток, не ще вали на запад.

*
Който вкъщи не бие, вън няма да бъде бит.

*
Няма дъжд без вятър.

*
Който през деня има съвест, през нощта няма страх.

*
Когато ожаднееш, безполезно е да копаеш кладенец.

*
Човека се вижда, лицето се вижда, но сърцето не.

*
Устата не желае това, което окото не е видяло; сърцето не се смущава от това, което ухото не е чуло.


в. „Българан”, г. 7, бр. 49, 1922 г.