САМО ТЪМНИНАТА ЗНАЕ…

Расул Юнан

превод: Георги Ангелов

***
Само тъмнината знае
колко светла е луната.

Само земята знае
колко са добри ръцете на водата.

Само гладният знае
какво е хлябът.

Само аз знам
колко си красива.