ГРИЖИ И КРИЛА

Фикрет Садих

превод: Георги Ангелов

Едно дете - една грижа,
две деца - две грижи,
колкото повече деца - толкова повече
грижи за хляба,
за дрехите…

Едно дете - едно крило,
две деца - две крила,
колкото повече деца - толкова повече
крила на радостта
и надеждата!