БАЛКОН

Станимир Дринчев

БАЛКОН

Забрави ли високия балкон
и детството, замръкнало край залива?
Със синьото въже на хоризонта
завързвахме хвърчилото на залеза.

Валеше дъжд. И в дрехите си мокри
градът изглеждаше добър и малък.
И с късогледи очила от локви
пристъпваше и падаше във залива.

А твоят вик, потеглил към небето,
достигаше до облаците глинени.
И синьото в очите ти не беше
така обикновено – беше синьо.

Не помниш вече старата игра.
Хвърчилото за теб е само залез.
Забрави ли, или сега разбра,
че толкова високо сме стояли…


БРЯГ

Не идвам да ти казвам всичко.
                                           Идвам
от моя град, където слънцето
върху дърветата се е разбило.
                                           Идвам
от къщите, от всички улици,
потънали като гребла в морето.
                                           Идвам
от спомените си, от бъдещето.
                                           Идвам
от всяка светлинка, от всяко
дърво с врабчета върху клоните,
от вечерта, от неочаквания смях
на чайки зад гърба ми. Идвам
да помълчим като баща и син,
които има за какво да си говорят.


ИЗСТРЕЛ

С едно присвиване на пръста я улучи
и птицата ранена се премята.
Тя вече свойте малки е научила
какво е дъжд, трева, какво е лято.

Отчаян кръг. И под крилете й се сриват
огромни планини, викът, надвесен,
над твоя защитен живот. Над тебе, живият,
обречен на последната й песен.


СПОМЕН

Това е къщата. Беше
някога пълна с гости.
Отвън е ключът – обесен
на закривения гвоздей.

Една нощ в дъжда е идвал
вятърът – да му отворят.
Дъхал в стъклата, в които
е виждал, че има хора.

Извикал високо. После
продънил с юмрук вратата.
Уморен, мокър до кости,
в ъгъла легнал вятърът.

И той е търсел последен
стопаните тук по име,
които към пътя все гледат
от пожълтялата снимка.


* * *

Пресъхна реката. Остана само
мостът – между двете села разпънат.
Сухи корени, воденичния камък
и една птица, кацнала върху рамото.

Прииждаха хора. Падаха ничком,
сякаш се молеха, превили кръст.
Но водата беше отнесла всичко
и брегът засипваше дъното с пръст.