МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ВЕЖДИ РАШИДОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ БОЯН АНГЕЛОВ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

На официална церемония на 13.01.2017 г. в зала „Колегиум” на Министерството на културата министърът на културата в оставка Вежди Рашидов и председателят на Съюза на българските писатели (СБП) Боян Ангелов подписаха Меморандум относно развитието и популяризирането на българската литература между Министерство на културата на Република България и Съюза на българските писатели. С Меморандума двете институции споделят общата цел, че ще работят за подобряване на условията и възможностите за популяризиране на литературните постижения в съвременния литературен живот, за литературната памет и големите имена в родната словесност, за реализацията на всички поколения талантливи литературни творци.
„Радвам се, че това е една първа крачка, която вече направихме, защото смятам, че трябва да бъдем по-активни в комуникацията помежду ни. Част от мисията на нашето министерство е да подкрепя всички български творци, разбира се, хората на перото са едни от тях и ето че най-сетне имаме подписан и официален документ. Министерството на културата винаги е имало прекрасно партньорство с най-стария и най-масов писателски съюз у нас. И досега, при това не само чрез програми като „Помощ за книгата”, но и чрез Национален фонд „Култура”, подкрепяме българските автори, но се надявам, че ще можем да намерим и нови форми за подпомагане на писателския талант”, отбеляза министър Рашидов. Той изрази надежда, че ще бъде възстановена традицията на писателските срещи в някакъв по-съвременен вид, защото по този начин се поддържа обмен на идеи и се осъществяват контакти между творците, поощрява се и преводът.
Председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов от своя страна също изрази задоволството си от подписаното споразумение. От името на членовете на Съюза г-н Ангелов изрази благодарност към Министерството на културата за голямата подкрепа, която получава СБП. Боян Ангелов изброи като примери отбелязването на 100-годишнината от гибелта на поета Димчо Дебелянов, за която през 2016 г. бе издаден сборник, организирани бяха кръгла маса и литературно четене в столична галерия; осъществяването на два изключително важни проекта за българската литература - „Азбучникът” и Христоматия със значимите писатели и поети на България, които вече се ползват като учебни помагала. „Радостен съм, че днес, на тази светла дата, на която се е родил един от най-големите ни поети - Пейо Яворов, подписахме този документ. Тази година предстоят и други важни годишнини, за които също се надяваме че Министерството ще откликне, за да успеем да ги отбележим достойно - 130 г. от рождението на Димчо Дебелянов, 140 г. от рождението на Елин Пелин, 120 г. от рождението Асен Разцветников, 110 г. от рождението на Емилиян Станев - искаме да издадем по един том избрани съчинения”, допълни председателят на Съюза на българските писатели. На подписването присъстваха и главният секретар на Министерството на културата Стоян Стоянов, началникът на отдел „Регионални дейности” на дирекция „Международни и регионални дейности” в МК доц. д-р Венцислав Велев и директорът на „Международна дейност и комуникации” на Съюза на българските писатели - Димитър Христов.
Предоставяме и пълния текст на Меморандума.

МЕМОРАНДУМ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
ОТНОСНО: Развитието и популяризирането на съвременната българска литература
Днес, 13 януари 2017 г., се подписа следният Меморандум
между Министерството на културата и Съюза на българските писатели:

С него ние - Министерството на културата и Съюзът на българските писатели, споделяме общата цел, че ще работим за подобряване на условията и възможностите за популяризиране на литературните постижения в съвременния литературен живот, за литературната памет и големите имена в родната словесност, за реализацията на всички поколения талантливи литературни творци. Високо ценим значението на българската литература и на българските автори за съхранение и изграждане на духовността на съвременния български гражданин.

Заявяваме, че ще работим съвместно за:

1. Утвърждаване на традиционните добри отношения между Министерството на културата и Съюза на българските писатели, като съзнаваме огромната роля на книжовността и творческия дух, които спомагат за повишаване образоваността на българската нация.

2. Съвместното сътрудничество между Министерството на културата и Съюза на българските писатели способства за благоприятна среда за развитие на културната политика в страната.

3. Министерството на културата подкрепя инициативите на Съюза на българските писатели за насърчаване на българските писатели в тяхната творческа работа и в техните изяви, като ги популяризира с цел създаването на образована публика за стойностни културни събития.

4. Подкрепа откриването и привличането на млади творци с висок потенциал в областта на литературата.

5. Подкрепа на литературни проекти с национално значение, които дават възможност за изява на автори от различни поколения и които могат да представят страната ни в европейския и международния културен процес.

6. Включване в Националния културен календар, учредяване на национални комитети и приемане на програми и инициативи за честването на кръгли годишнини на изявени писатели от литературната класика и съвременния литературен живот.

7. Съдействие за създаване на национални и регионални програми за популяризиране на българската литература, на нейните автори в страната и чужбина.

8. Съдействие за подпомагане и реализиране на творчески проекти и инициативи в областта на книгоиздаването и на литературната периодика.

9. Съдействие за популяризиране на българската литература и книжовния български език сред българите по света, като стимулираме преводите на български произведения и работата на българистите в чужбина.

10. Развиване на традициите и опита на Съюза на българските писатели в провеждането на международни писателски форуми, както и двустранните връзки с писателски организации от други страни.

11. Сътрудничество при предлагане и награждаване с национални и международни литературни награди, държавни и други отличия за изявени писатели.

12. Осъществяване на сътрудничество с държавни, международни и местни институции, с творчески съюзи и сдружения за осъществяването на целите на Меморандума.