СБП ЩЕ ОСИГУРЯВА ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ПИСАТЕЛИ

Съюзът на българските писатели и УМБАЛ „Св. Анна” - София АД подписаха договор, осигуряващ пълноценни здравни грижи за писатели

Председателят Боян Ангелов и директорът на „Международна дейност и комуникации” на Съюза на българските писатели - Димитър Христов подписаха на 12.01.2016 г. споразумение с Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Анна” д-р Славчо Близнаков, осигуряващо пълноценни здравни грижи за писатели.
При подписването д-р Близнаков сподели идеята - членовете на СБП да получат не само пълноценни здравни грижи, но и специално внимание, вследствие на индивидуално отношение тук, на място в УМБАЛ „Св. Анна” - София АД. Неслучайно д-р Тотко Найденов, член на писателския съюз, съдейства за тази инициатива.
„Благодаря на д-р Близнаков, че даде възможност на нашия съюз да бъде партньор в тази прекрасна инициатива. Българските творци са хора, на които цялото ни общество дължи специално внимание и уважение. Радваме се, че за тях ще се грижат част от най-добрите лекари в България.” - каза Димитър Христов.
„Нашата среща е основана на една идея, която ще доведе до резултат сега и веднага, а не някъде в бъдещето”, каза на свой ред и д-р Славчо Близнаков.
Над 700 български писатели ще могат да получат поименни медицински карти, осигуряващи им правото на пълен безплатен достъп до основните медицински услуги в болницата.
В университетската болница има назначен координатор и всеки един творец, притежател на картата, след като позвъни на изписания върху нея „горещ телефон”, ще получи възможност за изследвания, прегледи в кабинетите и болнично лечение, ако такова се налага.
Медицинските карти ще бъдат предоставени от ръководството на Съюза на българските писатели, откъдето ще бъда раздавани на съюзните членове.