ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Иван Грозев

ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Кат стадо сплашени, накуп събрани…
Залостени врати… Внезапно - тръс…
И стаята изпълни я сиянье…
- - „Това съм Аз - Разпятият на кръст.

Мир вам! Мир вам! Вий сте от мен избрани -
елате смело и турете пръст
на зеющите ми дълбоки рани:
възкръснах Аз - Разпятият на кръст”…

Но те стоят безмълвни, плахи, тръпни;
очите им блуждаят в нощен мрак…
Не чуват и не виждат те - незрящи
и глухи. А спасителят им шъпне:

„Аз влязох във смъртта и жив съм пак -
възкръснах Аз, о, маловери спящи!”

1911


МОЛИТВА

Като престъпник с вързани ръце
стоя пред мойта нива -
а там израсли тръни и коприва.
О, Боже, не отвръщай своето лице
от мене - дай ми време
да си освободя ръцете
и да пожъна плодовете
на лошата сеитба: лошо семе
във миналото съм посял.

Прати безбурно време,
прати ми слънце,
за да разчистя нивата трънлива -
с ръце, избодени от тръни, с пришки от коприва,
да хвърля там добро пшенично зрънце,
че някога, с червен мак в прашна си коса,
на твоята трапеза хляб да поднеса
за по-малките мои братя.
О, Татко, не отблъсвай ме с проклятия!