ИЗ „БРОЕНИЦА” (1924)

Васил Ненов

Д-р Васил Ив. Ненов. Броеница, мисъл и чувство.
Книгоиздателство „Акация”, 1924 г.

*
Нищо не ни дари с такава несъкрушима сила, както съзнанието, че изпълняваме своя човешки дълг - дългът към ближните си. Това е за всеки миг на нашия живот, и изглежда, че най-трудното в живота, ала и най-необходимото, е да придобием тъкмо това съзнание.

*
Може да имаме хиляди борци против злото, ала няма ли творци на добро - всички усилия току-речи остават тшетни. (рус. - напразни). Че жаждата за добро още не е творба: - тряба да бликне живият извор на доброто в добрите дела на хората.

*
Утре може би няма да ме има! - Не важи! Бог обитава в мене. Днес слушам химна му, топя се в тихото славословие на всемира.

*
Направил си добро - защо дириш благодарност? - Зарад благодарността ли ти извърши това добро или защото чувствуваш, че си човек?

*
Не оставяй грижата ти за хляб да сочи колко малко можеш да бъдеш мислящ.