„ЗАЛЕЗЪТ НА ИМПЕРИЯТА НА САЩ: КРИЗИ И КОНФЛИКТИ”

В книгата, подготвена от Инициатива «Постглобализация» (pglobal.ru), световно известни политолози, икономисти, социолози, обществени деятели разкриват причините за световната криза. Според мнението на експертите, събитията от последните години са свидетелство за кризата на хегемонията на САЩ, неуспешно опитващи се да запазят своето господство за сметка на ескалацията на военни конфликти.


„Закат империи США: Кризисы и конфликты”. Инициатива „Постглобализация”, 2013 г.