ВАЛЕРИЙ СЛЕЗИН – „РУСИЯ – СТРАНА НА НОРМАЛНИ ХОРА. ФИАСКОТО НА ЗАПАДНИТЕ ДЕМОКРАЦИИ”

В последно време светът силно се променя. Но не всичко ново е добро. В новата си книга В. Б. Слезин анализира процесите, променящи лицето на западната цивилизация и се опитва да ги съпостави с тези, които се случват в Русия. Какви ще бъдат последствията от глобализацията за света и трябва ли Русия да подражава във всичко на Запада?


Валерий Слезин. Россия - страна нормальных людей. Издательство АСТ, 2016