ТИ МИ СЕ ПРИСМИВАШЕ…

Хамид Мосаддек

превод: Георги Ангелов

***
Ти ми се присмиваше,
без да знаеш
колко храбро крадях ябълки
от съседската градина.
Градинарят бързо тичаше след мен,
той виждаше ябълката в ръката ти
и ме гледаше сърдито.
Огризката падна на земята.
Ти си тръгна.
И отдавна
звукът на твоите
отдалечаващи се крачки
в моите уши
ме тревожи.
И си мисля:
защо в нашата мъничка градина
нямаше ябълки?