Рифат Гумеров

Рифат Аглямович Гумеров, узбекистански писател от татарски произход, e роден на 08.01.1958 г. в село Уч Арал, Таласки район, Джамбулска област (Казахстан). Поет, прозаик, философ, издател. Пише на руски език. Завършил е Ферганския държавен педагогически институт (филологически факултет), Литературния институт «Горки», аспирантура в Ташкентския държавен университет «Ленин». Работил е в ръководството на московската писателска организация на Съюза на писателите на Русия, преподавал е във филологическия факултет на Ферганския педагогически институт, редактирал е алманах «Молодость» в младежкото издателство «Ёш гвардия», издавал е първите сборници на млади автори. Ръководител на пресслужбата за Централна Азия на UNCD (Ню Йорк). Автор и ръководител на международния проект «Мир R». Редактор на алманаха «ARK». Печата от 1974 г. Произведенията му - стихове и романи - са публикувани в списанията «Звезда Востока», «Шарк Юлдузи», «Юность», «Смена», «Молодая смена», «Студенческий меридиан», «Дружба народов», «Новая Юность», «Сельская молодежь», «Литературная учеба», «Волга», вестниците «Литературная газета», «Московский литератор», алманасите «Поэзия», «Истоки», «Так Как», «Малый шелковый путь», «Молодость, «Анор-Гранат», «ARK», «Провинциальный альманах» (Латвия), «Витрила» (Украйна), в редица колективни сборници и др. Основател и издател на «Антология на съвременната руска литература в Централна Азия /Узбекистан/ (1975-2025)» в 50 тома. Автор на книгите със стихове «Рисунок звука» (1988), «Високосное лето» (1989), «Dixi» (2003), «Рожденный степью» (2015). Участник в шест ташкентски фестивали на поезията (2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008). Псевдоним - Омар Рифат Бек Мансур Ал Фергани. Действителен член на Академията за духовни традиции - Виена, Австрия. Живее в Ташкент.


Публикации:


Поезия:

ВЪРВЯ ПО УЛИЦАТА…/ превод: Георги Ангелов/ брой 91 януари 2017