ВЛАДИМИР БОЛШАКОВ – „ВОЙНА НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”

На Евросъюза ще се наложи срочно да препише предишните си закони и правила, да отстъпва от широко рекламираната толерантност, заради стотиците хиляди доверчиви хора, които бягат от насилието и произвола в родината си. Защо бягат, е ясно. Но много по-малко е известно кой ги е накарал бързо да напуснат своите полуразрушени градове и лагери за бежанци в Сирия, Турция, Ливан, Либия и да се устремят, сякаш по нечия команда, към чужбина, рискувайки живота си.

Колкото повече се разгръща тази трагедия, толкова по-ясно става, че вече е започнала война на цивилизациите, в която терористичната «Ислямска държава» служи за унищожаване на християнството и държавността на страните от Стария Свят, а бежанците са използвани като «пушечно месо» в «световния джихад» за ликвидирането на националната идентичност на европейските народи, включително народите на Русия.

По чия воля милиони хора са хвърлени в тази война, кой планира и осъществява нейните глобални операции, кой я финансира? В новата си книга Владимир Болшаков изчерпателно отговаря на тези въпроси.


Владимир Викторович Большаков. Война цивилизаций. Всемирный халифат вместо тысячелетнего рейха. Издатель: ТД Алгоритм, 2016