АНДРЕЙ ФУРСОВ – „НАПРЕД, КЪМ ПОБЕДАТА!”

Геополитическите прогнози на Андрей Фурсов удивително точно отразяват развоя на историята и дават представа за най-вероятните версии на бъдеща Русия и човечеството. Още през 1990-те той изказа предположението, че след смъртта на социализма неизбежно ще стане кардинална трансформация на капитализма, в резултат на което ще възникне много по-жесток обществен строй, основан на йерархията и насилието. Сега виждаме, че прогнозите му с 20-годишна давност се сбъдват.


А.И. Фурсов. Вперед, к победе! Русский успех в ретроспективе и перспективе.
Изборский клуб, 2016; Книжный мир, 2016