ТЯ КАТО ГОДЕНИЦА…

Зулфия Алкаева

превод: Георги Ангелов

***

Тя като годеница
носеше бяла рокля.
Но погледите наоколо
оставяха върху й
горещите петна на завистта.
Те я принудиха
да смени
роклята с панталони,
усмивката със сълзи…
Все по-често
я теглеше към старата гора,
там, където
върху белите тела на брезите
като черна лента тлеят
думите на раздяла.