АНДРЕЙ ФУРСОВ – „ПОРЪЧИТЕЛИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ГЛОБАЛНИЯ ХАОС”

Светът е навлязъл в глобална криза, която може да се превърне както в нова световна война, така и да стане път към нови възможности, врата към нов, по-справедлив и човечен свят, отколкото съществуващия сега.


Андрей Фурсов. Хозяева и бенефициары глобального хаоса. Как победить в битве за будущее. Издателство „Книжный мир”, 2016 г.