АНДРЕЙ ФУРСОВ – „РУСИЯ НА ПРАГА НА НОВИЯ СВЯТ”

Тази книга е поглед към Русия през призмата на онова, което се случва в света и на света през руската призма. “Студеният източен вятър” е символ на здравата сила, която е необходима за унищожаването на калта и мръсотията, натрупали се в Русия и в света за последните 30-40 години. Това, че този вятър може да дойде от Изток, няма никакви съмнения, от другаде няма откъде да се вземе.
Книгата излиза в годината на стогодишнината от началото на войната, която наричат Първа световна (1914-1918 г.). Днес 1914 година се оказва далечно огледало на 2014 година - по остротата на ситуацията, поради настъплението на Запада срещу руския свят. В същото време днешният стремеж на североатлантическите върхушки да изолират Русия на международната арена напомня ситуацията от 1938-1939 г., когато СССР се оказа в изолация, която успя да пробие Сталин със съветско-германския договор от август 1939 г.
Ние днес също трябва да намерим изход. Този изход явно няма да прилича на света, показан от Иван Ефремов в “Мъглявината Андромеда”, ни на света от “Обед. XXII век” на ранните Стругацки. Освен това, за него ще се наложи да се поборим, възпитавайки в себе си вкуса към борбата и възсядайки студения източен вятър.


Андрей Фурсов. Россия на пороге нового мира. Холодный восточный ветер 2
Издательство “Книжный мир”, 2014; 2016 г.