ИГОР ШАФАРЕВИЧ – „ЗАПИСКИ НА РУСКИЯ ЕКСТРЕМИСТ”

В разлома между второто и третото хилядолетие Русия се оказа в духовно и икономическа криза. Нещо повече, както твърди изтъкнатият учен, мислител, обществен деятел Игор Ростиславович Шафаревич, «руският народ сега няма своя държава, която да стои на стража на неговите държавни интереси».
За това какво я очаква Русия и нейния нещастен народ в най-близко бъдеще размишлява авторът на тази книга.


Игорь Ростиславович Шафаревич. Записки русского экстремиста. 2004; 2005; 2012 г.