„БЕЛОЦВЕТНИТЕ ВИШНИ-КАЗАНЛЪК, 2017”

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
СДРУЖЕНИЕ „ВИШНЕВ ЦВЯТ” - КАЗАНЛЪК
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

организират

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
„БЕЛОЦВЕТНИТЕ ВИШНИ-КАЗАНЛЪК, 2017 г.”

Конкурсът е явен, на тема „Белоцветните вишни”. Право на участие с едно непубликувано стихотворение имат всички автори от България и чужбина, при условие, че са навършили осемнадесет години и стихотворението да е на български език.

Творбата, изпратена на e-mail: konkurs_2017_vishni@abv.bg, не по-късно от 01.03.2017 г., трябва да бъде придружена от следните данни за участника: имена, дата на раждане, адрес, телефон и e-mail за връзка.

Стихотворенията ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, а резултатите ще бъдат обявени на 12 април 2017 г., по време на Празниците на Цъфналите вишни, Казанлък 2017 г.

На отличените поети ще бъдат раздадени: първа, втора, трета и три поощрителни награди. Наградата на издателство „Палмира” е издаване на стихосбирка.

Желателно e отличените автори да присъстват на поетичния празник, който ще бъде на 12 април 2017г. , в гр. Казанлък.

Повече информация можете да получите на посочения
E-mail : konkurs_2017_vishni@abv.bg
тел. 0877 46 28 34