АНГЕЛ СИМЕОНОВ – „ЛЮБОВ КАТО НАСЪН”

Поетичният талант на Симеонов граничи с безкраен хоризонт, лъчисто озарен в далнината. Окъпан в светлина, върху гръдта на която овладяното му дарование изсича дълбоки философски послания. Взети заедно, те съграждат смисъла на битието, в което съществуваме. Разкриват ритуала на човешкото и творческо съзряване сред вълните на изумителното прозрение, наречено „живот”. Извисен над делнични проблеми, мимолетни щения и дребни въпроси. Но в стиховете диша Вечността, на която поетът е апологет, изповедник и прорицател.

Георги Н. Николов


Ангел Симеонов „Любов като насън”, издателство „Български писател”, С., 2016 г.