СВЕТЛАНА ТРОИЦКАЯ – „ИНФОРМАЦИОННИЯТ ТЕРОР”

Сега не само начините за предаване и получаване на информация са се опростили и ускорили до мълниеносни нива, но и достъпът до всеки източник на знание е станал практически неограничен. И това изглежда като невъобразима свобода за човека, живял в условията на информационен дефицит.

Младите хора, самотни и небогати, подчиняват понякога целия си живот на общуване във виртуалната реалност. И такъв начин на живот става, за ужас на родителите им и околните, все повече разпространена норма за мнозинството млади хора в наши дни. Това е информационен терор.


Светлана Ивановна Троицкая. „Информационный террор: воспринимать или жить?” Издателство „Феникс”, Ростов на Дон, 2015 г.