“ЧЕРВЕНИЯТ ЕЗДАЧ” ПРЕЗ 2016 г.

“Червеният ездач” е надпартийно, зависещо по съдържание само от редактора и участващите автори издание за култура с девиз - “Културата в стремеж към по-справедлив и човечен свят”.

Съществуват сега и в миналото две непримирими култури, едната господстваща, завладяла цялото ни зрително поле и друга идваща от нашия живот, често забранявана или изопачавана. На тази страница е дадена думата на дейци на културата от три столетия, борци за по-човечен и справедлив свят.

През 2016 г. бяха проведени следните културни акции:

“Бедността не е бъдеще”  е литературен конкурс за кратък разказ или рисунка. “Червеният ездач” обяви конкурса воден от разбирането, че българският творец в качеството на създател на ценности и морален коректив не стои извън съвременната криза, а също като споделя, че един друг свят на труд и благоденствие е възможен, и е наша пряка отговорност. Конкурсът си поставя за цел да предизвика изобразително творчество в социалния жанр, който е значима част от българското художествено наследство.

В конкурса “Бедността не е бъдеще” участваха 31 автори на кратък разказ или есе, трима художници и двама фотографи. Отличени са Ружа Велчева, Стоян Вълев, Райна Недялкова-Качулкова, Иван Георгиев и други.

Инициативата “Памет за Пеньо Пенев”  бе предложена от “Червеният ездач” за разпространяване творчеството на Пеньо Пенев, негови снимки, спомени, статии и собствени произведения посветени на незабравимия народен поет.

Инициативата бе подкрепена от Георги Ангелов, Ружа Велчева, Генка Богданова, Мирослав Моновски, Борис Борисов, Олга Малцева (Русия). Участваха 14 творци със свой произведения и изданието “Литературен свят”. Инициирана е изложба на Мирослав Моновски, посветена на бригадирското движение.

“Конкурс за съвременна антикапиталистическа и социална сатира”  е обявен през октомври и ще завърши в средата на януари 2017 г. До този момент са участвали 15 автори с по две произведения.

През 2016 г. в „Червеният ездач” са публикувани следните тематични поредици:

Продължена е поредицата   „Народните художници”, в която е представено изкуството на Александър Жендов, Борис Ангелушев, Илия Бешков, Иван Милев, Стоян Венев, “Дружество на новите художници”, Златю Бояджиев.

Започната е нова рубрика “Мисли върху изкуството”  представяща произведения и подбрани мисли върху целите и задачите на изкуството от световни и български творци.

Продължена е поредицата “Забравената победа 1944-1945″, публикувани са документи, очерк за ветеран и част от документалния филм “България във Втората световна война”.

„Творци в социалния жанр”  в рубриката са представени съвременните автори Ангел Чортов, Георги Георгиев, Асен Александров, Генка Богданова, Теа Монева, Борис Борисов, Мария Илиева и други. През цялата 2017 година са публикувани отново произведенията на 125 автори участвали в конкурси организирани от “Червеният ездач”.

Започната е нова рубрика “Изкуството в битка срещу фашизма”, в която ще бъдат представени световни и български, съвременни и от миналото творци антифашисти.

„Общество и политика” в рубриката са представени статии и книги на съвременни български и чужди философи, социолози и политици. През годината са публикувани материали от проф. Васил Проданов, проф. Нако Стефанов, проф. Боян Дуранкиев, доц. Иван Воденичарски и други. Специален акцент е поставен на антифашизма.

Шест публикации са посветени на Георги Димитров, две на  Трайчо Костов  с участието на авторите Ангел Чортов, Живодар Душков и Николай Колев.

През 2017 година в “Червеният ездач”, блог и фейсбук за направени над 100 нови публикации.

С  почетен знак  за високи художествени резултати, дейно сътрудничество и във връзка с четвъртата годишнина на “Червеният ездач” са отличени:

Ружа Велчева за цялостно творчество в социалния жанр;

Живодар Душков за статии, поетично творчество и преводи;

Борис Борисов за поетично творчество и преводи;

Генка Богданова за стихове посветени на Пеньо Пенев и преводи;

Мирослав Моновски за графичен знак на инициативата “Памет за Пеньо Пенев”.

През 2016 г. дейността на „Червеният ездач” и произведения участвали в негови инициативи бяха отразени в средствата за масова информация в. „Искра”, в. „Наборе” и в специализираните издания „Литературен свят”, „Разказвачите” и др.

Червеният ездач, благодари на всички автори за доблестта и високохудожествения принос в изграждането на изданието, на приятелите и съмишлениците, без които отчетената дейност не би имала смисъл, също така изразява решителност за не по-малко плодотворна дейност през следващата година, подчинена на стремежа към по-справедлив и човечен свят.

Петър Загорлиев

Червеният ездач:

блог -   http://revcultbg.blogspot.bg/,

фейсбук -   https://www.facebook.com/RevCult,

ел. поща - revcult.bg@gmail.com

Конкурси организирани от червеният ездач:   http://socpoetrybg.blogspot.bg/