ИВАН ОХЛОБИСТИН – „БЛАГОСЛАВЯМ ЗА ПРАВЕДЕН БОЙ! СЪПРОТИВА НА СВЕТОВНОТО ЗЛО”

Писателят, политикът, свещеникът, актьорът Иван Иванович Охлобистин отдавна и трайно е влязъл в нашия живот от телевизионния екран и киното. Но гледайки ярките герои, които Иван Иванович създава на екрана и на сцената, всеки от нас се замисля: а доколко тези образи съответстват на реалния човек? Какво лице ще видим, ако той свали актьорската си маска?


Иван Охлобыстин. „Благословляю на праведный бой! Сопротивление мировому злу”. Книжный мир, 2015 г.