СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА – „МАНИПУЛАЦИЯ НА СЪЗНАНИЕТО”

Книгата е преработено и допълнено юбилейно издание на знаменития труд на Сергей Кара-Мурза «Манипулация на съзнанието», чийто общ тираж достигна 50 000 екземпляра.
Сергей Георгиевич разкрива устройството на цялата система на манипулация на общественото съзнание - като технология на господството на властническия елит. За Русия преходът към този нов тип власт би означавал смяна на културата, мисленето, езика, разрушаване на самите основи на традиционното общество. В книгата подробно са описани главните блокове на манипулиране и причините за особената уязвимост на руското съзнание. Да се приеме новият тип власт над човека или да се създаде защита от манипулациите е въпрос не само на избор на историческа съдба, но и на самото оцеляване на руския народ.


Сергей Кара-Мурза. „Манипуляция сознанием. Век XXI”, Издателство „Алгоритм”, 2015 г.