ВАЛЕРИЙ ШАМБАРОВ – „ПЕТАТА КОЛОНА” В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ”

Новата работа на известния писател-историк Валерий Шамбаров продължава цикъла негови изследвания за силите и групировките, в различни епохи съдействали на външните врагове на Русия. Тя обхваща периода от образуването на СССР до неговото разчленяване и разделяне. Троцкисти и бухаринци, участници в нелегални антисъветски организации, власовци, бандеровци, дисиденти, заговорници и агенти на влияние в партийната върхушка, загадките на катастрофалните зигзаги на «хрушчовшчината», сенчестите процеси на «застоя», творците на разрушителните «перестройки» - за всичко това ще разкаже на читателя тази книга.


Валерий Шамбаров. „«Пятая колонна» Советского Союза”, издателство „Алгоритм”, 2016