АЛЕКСАНДЪР БОБРОВ – „ОЛЕС БУЗИНА. РАЗСТРЕЛЯНАТА ИСТИНА”

Сънят на разума ражда чудовища. Украинският проект беше кабинетна игра на интелектуалци, модна играчка, за която нямаше никаква социална база. Никаква Украйна не е имало на земите на Малорусия. Но трагичните обрати на руската история доведоха до това, че сънят на доброжелателни мечтатели се превърна в страшна реалност, която потопи югозападните земи на Руската империя в кръв. Украинският публицист Олес Бузина цял живот развенчаваше лъжата за «Украйна». Той написа множество книги за истинската история на Малорусия , в които разобличаваше онези многобройни митове, които за някакви си стотина година създадоха кървавите митотворци. За това го и убиха. Смъртта на Олес Бузина не стана смърт на неговите идеи и възгледи, които не могат да бъдат убити. Убийците не успяха да накарат да замълчи словото на истината. Тази книга разказва за какво предупреждаваше Бузина и какво предвиждаше той.


Александр Бобров. „Олесь Бузина. Расстрелянная правда”, Издателство „Алгоритм”, 2015 г.