„НАПОЛЕОН. БАЩАТА НА ЕВРОСЪЮЗА”

Наполеон. Той е бил най-успешният «евроинтегратор». Той първи създал «единна Европа».
Горящата Москва. Ужасите на Березина. Слънцето на Аустерлиц. Битката на народите при Лайпциг. Император Павел I, убит с британски пари само защото решил да стане съюзник на Бонапарт.
Наполеон се борил с Англия и се стремял към Индия, за да хване Британия за гърлото. Но се озовал в просторите на Русия, а след 130 години неговият гибелен път точно повторил създателят на Третия Райх.
След «евроинтегратора» Бонапарт при нас дойде «евроинтеграторът» Адолф Хитлер. Заплахите от страна на Европа не се променят за Русия в продължение на векове. Под акомпанимента на думите за «руската опасност» европейците отново и отново ни нападат и се опитват да унищожат самобитната руска цивилизация. Но тяхното могъщество отново и отново намира своя край в полетата на Москва и Полтава…
Предлаганата на читателите книга е написана от французи, знаменитите историци Ернест Лавис и Алфред Рамбо, но тя е била издавана и при царя, и при Сталин. Защо? Защото тя разширява кръгозора и дава пълна представа за сложната ситуация по онова време, предоставяйки на читателя много нови и малко известни факти.
Русия е изпращала в политическото небитие всички «евроинтегратори» - няма да бъде изключение и съдбата на днешните.
Но за разбирането на това трябва добре да познаваме и предходните.


Николай Викторович Стариков. Наполеон. Отец Евросоюза. Издателство „Питер”, 2015 г.