УИЛЯМ ЕНГДАЛ – „ПЪЛЕН СПЕКТЪР НА ДОМИНИРАНЕ. ТОТАЛИТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД”

Целта на съвременната военна стратегия на Пентагона на САЩ под названието «Пълен спектър на доминиране» се състои в това, да се управляват всички и навсякъде, включително международните води, земята, въздуха, космоса и киберпространството. В нея са включени както традиционните средства на военното строителство (създаване и модернизация на новите въоръжения, строителство на военни бази по периметъра на Русия и Китай и по-нататък), така и използването на нови методи за нетрадиционна война. В книгата се разказва за «революцията във военното дело» и за нейното «цивилно» използване - техниките за смяна на режими, които са получили наименованието «цветни революции».


Уильям Ф. Энгдаль. Полный спектр доминирования: Тоталитарная демократия в Новом мировом порядке. Издатель: Издательство «Геликон плюс», 2010 г.