БОЯН АНГЕЛОВ – „ПОЛЕДИЦА”

Стихосбирката „Поледица” на Боян Ангелов е дело на издателство „Захарий Стоянов”, С., 2016 г. За нея в уводната й част Иван Гранитски, който е и редактор на книгата, отбелязва: „Ако търсим обобщаваща метафора за поетическите пулсации в новата книга на Боян… ще кажем, че тя проследява скиталчествата на духа в реалния и илюзорните светове. През годините този автор е бил все по-властно и магнетично привличан от невероятното многообразие и причудливост на духовните пейзажи.” Струва ми се, че именно одухотвореният разум, запечатан в проницателни слова, озарява тази книга. С него се раждат, дишат, пръскат аромат и отлитат във вечността безкрайните метаморфози на чудото „живот”. Изригващ от сивата магма на космичното пространство, едновременно познат и неразгадаем, той властва върху планетата Земя. Подрежда кодираната същност на населяващите я човеци в общ цивилизационен спектър.

Георги Н. Николов


Боян Ангелов. „Поледица”, издателство „Захарий Стоянов”, 2016 г.