ТОДОР КОРУЕВ – „РАЗБОЙНИЧЕСТВОТО – ИСТОРИИ С ХАЙТИ В ЗЛАТОГРАДСКО”

По опасни друми в тежки, смутни времена ни води Тодор Коруев с новата си книга „Разбойничеството - истории с хайти в Златоградско”. Дело на варненското издателство „Славена”, 2015 г., тя обхваща тъмната страна на битието в тази част на Родопите: от края на ХVІІІ в. до 30-те години на миналото столетие. По редовете на „Вместо предговор” авторът уточнява: „Търся смисловите разлики и тънката понякога отлика между двете понятия „разбойник” и „хайдутин”. Намесват се и други думи като хайта, панта, комита… и те често са различно оцветени стилистично и хората влагат в тях най-различен, дори противоречив смисъл. Споменавам всичко това, за да видите в какво мътно блато влизам, без да знам как ще изляза от него.” Всъщност за времето, което обхваща, творбата представлява широка панорама на живота, поминъка и тегобите, съпътстващи местното население в региона.

Георги Н. Николов


Тодор Коруев. „Разбойничеството - истории с хайти в Златоградско”, издателство „Славена”, 2015 г.