ЯСЕН КАЛАЙДЖИЕВ – „ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА НЕЩАТА”

Ако повярваме на Оскар Уайлд, че „най-големият грях е да бъдеш повърхностен”, тогава ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА НЕЩАТА още със заглавието си доказва, че нейният автор ЯСЕН КАЛАЙДЖИЕВ е истински праведник. Доказват го и стиховете му, както и неговата рядка поява на литературния небосклон - книгата му е едва трета - след стихосбирката КЛЮЧОВИ ДУМИ (1999) и романа ЛАГЕРЪТ НА НЕВИННИТЕ (2009) - за един над двадесетгодишен творчески период, което говори само по себе си - авторът има отговорност към думите, към посланията, към залетия от безсмислени книги литературен пазар, той публикува не от тщеславие, а само когато е убеден, че текстовете му са достигнали дълбочината, към която се стреми и от която ние имаме нужда.
„Смъртоносна доза поезия!” - възкликва редакторката на книгата проф. Мирослава Дечева, преподаваща в департамент „световни езици и литератури” към Southern Methodist University, Dallas, САЩ. И продължава: „Поезия съвременна, космополитна и всичко, което я прави достойна да представя литературата ни пред света.”
Книгата е изградена от логически свързани цикли. Първият е игра с литературната теория. Вторият - „Самота и други градски хроники” третира хронични „болести” на градската среда - самотата, отчуждението, бездушието, безразборния секс… Техен контрапункт се явява следващият любовен цикъл. Следват стихове, разглеждащи доброволното оттегляне на човека от вакханалията на света, връщането му към природата и нейната хармония. Петият цикъл съдържа стихове, засягащи актуалните глобални теми като тероризма, наркотиците, трафика, старостта, а накрая и самоубийството - последният (не)възможен избор.


Ясен Калйджиев. „От вътрешната страна на нещата”, Фабер, 2015 г., Велико Търново