ТОШО ЛИЖЕВ – „ПОПЪТНОСТИ”

„ПОПЪТНОСТИ” (чуто, видяно, преживяно) представлява според възприетото жанрово определение мемоари, но формата и съдържанието се отличава от обичайните за този род литература

Сборникът е от кратки епизоди (от 10-15 реда до 3-4 страници) за събития и случки, за явления, конфликти и куриози, даващи представа за една вече отминала епоха (от 1944 г. до промяната през 1989-та и за началото на така наречените демократични промени).

Авторът е познавал и общувал с доста известни личности - Александър Лилов, Петър Младенов, Светлозар Игов, Димитър Казаков-Нерон, Кольо Гецов, Емил Манов, Любен Дилов, Васил Попов, Петър Алипиев, Петър Берон, режисьора Емил Капудалиев, братя Райкови и редица други наши известни учени, артисти, изобретатели, юристи, военни, служители на ДС…

Именно те са в основата на епизодите, както разбира се и случки с обикновени българи с необикновена съдба - от бележниците на журналиста и писателя, водени в продължение на повече от 30 годишни.


Книгата е издание на ИК “Огледало”, редактор Пламен Анакиев. 2016 г.