НАНКА ВРАЧЕВА – „СТОЙНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ”

Малка частица от историческата памет за лица, извървели соя път с полета на духовен градеж - необятна реалност на творци, оставили културно наследство във времето, частица от човешката същност. За хора, живели с красота - отзивчива, благородна, човечна.


Нанка Врачева. „Стойностите на човешкия живот”, издателство „Лаген”, 2016 г.