Душан Джорджевич Нишки

Душан Джорджевич (Душан Ђорђевић), роден през 1951 година в село Долно Требешине, община Враня, Югоизточна Сърбия, е познат под името Душан Джорджевич Нишки. Той завършва Учителската школа във Враня през 1969-1970 година, а през 1975 г. получава диплома за висше образование и от Философско-историческия факултет в град Скопие. Работил е в няколко основни и средни училища в Ниш като учител и директор. В момента работи в ОУ „Свети Сава” в Ниш. Негови произведения са публикувани в сборници, блогове, списания и др.


Публикации:


Поезия:

ВЪПРОСИ/ превод от сръбски: Ваня Ангелова/ брой 90 декември 2016